search

איתי טלגם

המנצח הבינלאומי בתובנות על יסודות הניהול וההובלה

הרצאות

"מאסטרו" – מעולם הניצוח לעולם הניהול ועבודת צוות


אין כל צורך בניסיון מוסיקלי קודם! חוויה משעשעת והתנסות המעשירה את המשתתף בהסתכלות חדשה על עבודת צוות והובלה.

בעבודת המנצחים אנו נתקלים תדיר בפליאה הגדולה שמעורר תפקידו של המנצח בעיני הקהל.  מאזינים וצופים מוצאים עצמם בפני פרדוקס-לכאורה: מרכזיותו של המנצח  ברורה לעין, גם באורח טכסי וגם בעת בצוע המוסיקה. מאידך אין המנצח משמיע כל צליל ותרומתו לנגינה כמעט ואינה מובנת: הרי הנגנים מנגנים ממילא על-פי תווי המוסיקה שלפניהם!

נדמה כי דווקא המסתורין הזה תורם להילה המיוחדת שיש לאמנות הניצוח, ובעיקר לכוכביה הגדולים. ה"מאסטרו" שולט באופן לא מובן על כוחותיה של המוסיקה (ולא רק על קבוצת הנגנים שלו), ובכך יוצא שלטונו מן התחום המקצועי, והופך בעצם סמל לשליטה בלתי מוגבלת.

התחקותנו אחר התממשותו במגע שבין המנצח ונגניו וביניהם לבין המאזינים תשמש לנו כמנוף להשגת תבונות חדשות, אוניברסליות, על מנהיגות נוסכת השראה, שליטה ניהולית מורכבת ב"זמן-אמת" ועבודת צוות תחת הנהגה, ומבט חדש על אותה פרדיגמה של איכות על-זמנית: המוסיקה הקלאסית.

ההרצאה היא סופר כיפית וכוללת צפייה בקטעי וידאו של מנצחים דגולים בקונצרטים ובחזרות, האזנה וניתוח של קטעי מוסיקה, למוד יסודות הניצוח ותרגול על-ידי ניצוח על המשתתפים, נגינה בכלי-קצב ובמגוון כלים מתרבויות שונות.

לקבלת הצעת מחיר

אודות המרצה


מנצח מוסיקלי בינלאומי בעל רקע עשיר בעבודה מול תזמורות ונגנים. מרצה בינלאומי בכיר בעל ניסיון רב בהרצאות בפני החברות הגדולות ביותר בעולם.

לקבלת הצעת מחיר

לקוחות שהמרצה היה אצלם

whatsapp