search

אודות המנחה


מיכל פעילן הינה כתבת הרווחה של חדשות ערוץ 12.
במסגרת תפקידה מביאה למסך עוולות חברתיות ואת סיפורן של אוכלוסיות מודרות בחברה.

לקבלת הצעת מחיר

לקוחות שהמנחה היה אצלם

whatsapp